Alif Abianda BlogĀ – Perkembangan dunia teknologi yang begitu pesat secara tidak langsung berimbas kepada meningkatnya kebutuhan akan internet hampir diseluruh penjuru dunia. Oleh sebab itu, kecepatan internet yang